Biuro Link
 
 
 
Producenci
Link
 
 

Kontakt

Je¶li masz pytania na temat naszej oferty lub strony, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Dane osobowe

*pola wymagane

Status *

BIURO PLUS
ul. Nad Drwin± 8B
30-741 Kraków

CENTRUM LOGISTYCZNE
ul. Nad Drwin± 8B
30-741 Kraków

KONTAKT
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 12 296 45 24
fax 12 296 45 21
e-mail: biuroserwis@biurolink24.pl
www.biurolink24.pl

Uwagi dotycz±ce funkcjonowania platformy prosimy kierować: kontakt@biurolink24.pl

Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Telefon
Firma
Stanowisko

Szczegóły

Rodzaj zapytania *
Szczegóły zapytania *
W jaki sposób trafiłe¶
na nasz± stronę? *
Przepisz znaki *

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) zostałem poinformowany, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Włodzimierz Leszczyński prowadz±cy działalno¶ć gospodarcz± pod firm± Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus, ul. Nad Drwin± 8B, 30-741 Kraków, NIP: 6780078161, wpisan± do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno¶ci Gospodarczej.

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy dotycz±cej założenia i utrzymania konta na Platformie - tylko je¶li użytkownik zdecyduje się na założenie konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. Odbiorcy danych

  Dane osobowe mog± być udostępniane podmiotom, które przetwarzaj± te dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator.Dane osobowe mog± być udostępniane podmiotom, które przetwarzaj± te dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator.

 4. Czas przechowywania danych

  Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie przesłane za po¶rednictwem formularza kontaktowego, Administrator będzie przechowywał przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

 5. Prawa osób, których dane dotycz±

  Osobie, której dane dotycz± przysługuj± następuj±ce prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ż±dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Informacja o dobrowolno¶ci lub konieczno¶ci podania danych

  Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skontaktowania się z Administratorem.