Biuro Link
 
 
 
Producenci
Link
 
 

Wirtualny Lider Branżowy

W czerwcu 2013 platforma B2B www.biuroplus-krakow.pl po raz kolejny otrzymała tytuł najlepszej branżowej strony www. W konkursie Wirtualny Lider Branżowy startowali¶my trzykrotnie, za każdym razem odnosz±c sukces i zdobywaj±c pierwsze miejsce.

Więcej informacji o wydarzeniu:

V edycja
VII edycja
VIII edycja


Gazele Biznesu 2008

W zwi±zku z dynamicznym rozwojem w 2008 roku zostali¶my uhonorowani prestiżow± nagrod± Gazele Biznesu.

Certyfikaty, dyplomy, nagrody, tytuły zdobyte przez Biuro Plus od 1999 roku

Bior±c udział w działaniach na rzecz społeczno¶ci i instytucji lokalnych wspieramy akcje charytatywne (przekazuj±c pomoce szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin i O¶rodków Pomocy Społecznej) oraz imprezy kulturalne (m.in. Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium, Dni Skawiny).