Biuro Link
 
 
 
Producenci
Link
 
 

Rejestracja

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

Dane firmy

Nazwa firmy lub imię i nazwisko(*)
NIP (*)
Ulica (*)
Numer domu (*)
Numer lokalu
Kod pocztowy (*)
Miejscowość (*)
Kraj (*)

Adres dostawy

jak powyżej jak poniżej
Ulica (*)
Numer domu (*)
Numer lokalu
Kod pocztowy (*)
Miejscowość (*)
Kraj (*)

Dane osoby upoważnionej

Imię (*)
Nazwisko (*)
e-mail (*)
Telefon (*)
Uwagi

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuję ich postanowienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) zostałem poinformowany, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Włodzimierz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków, NIP: 6780078161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i utrzymania konta na Platformie - tylko jeśli użytkownik zdecyduje się na założenie konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. Odbiorcy danych

  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora, takim jak:
  1. dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator;
  2. podmioty świadczące usługi marketingowe.

 4. Czas przechowywania danych

  Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i utrzymania konta na Platformie, Administrator będzie przechowywał przez okres 10 lat od dnia zakończenia trwania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

 5. Prawa osób, których dane dotyczą

  Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

  Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i utrzymania konta.