Biuro Link Google play App Store
 
 
 
onClick="if($(this).hasClass('.item-developed')) SetCookie('szukaj','item-developed',1); else SetCookie('szukaj','item-collapsed',1);">
Usługi
Kategorie towarów
Producenci
Link
 
 

Katalog Edukacja i Kreacja

- wrzesień 2020

 

Nowy katalog Edukacja i Kreacja jest już dostępny!

Katalog przygotowany z my¶l± o nauczycielach, studentach i uczniach prezentuje znane i popularne, a także nowe i inspiruj±ce rozwi±zania dla przedszkoli, szkół, uczelni oraz innych placówek o¶wiatowych

 

więcej >>>

Przekazanie darowizny do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach

- maj 2020

 

 

W dniu dzisiejszym 29.05. dotarli¶my z darowizn± do Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji ¶w. Brata Alberta w Radwanowicach prowadz±cej warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przekazuj±c bezpłatnie produkty ochronne, higieniczne i spożywcze staramy się wesprzeć szpitale i o¶rodki, których personel z racji wykonywanego zawodu jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo zwi±zane z koronawirusem Covid-19.

więcej >>>

Przekazanie darowizny Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej w Krakowie

- maj 2020

 

Dom Pomocy Społecznej w przy ul. Łanowej w Krakowie jest kolejn± placówk±, której w ramach wsparcia szpitali oraz o¶rodków pomocy społecznej w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 przekazali¶my bezpłatnie produkty ochronne, higieniczne i spożywcze.

 

więcej >>>

Przekazanie darowizny Domowi Pomocy Społecznej w Harbutowicach

- maj 2020

 

Praca osób w domach opieki społecznej na co dzień odpowiedzialna i trudna, w czasach pandemii koronawirusa Covid-19 stała się jeszcze bardziej wymagaj±ca. W ramach wsparcia kolejnej z tych placówek przekazali¶my bezpłatnie Domowi Pomocy Społecznej w Harbutowicach (gmina Sułkowice) produkty ochronne, higieniczne i spożywcze.

więcej >>>

Przekazanie darowizny Domowi Pomocy Społecznej im. ¶w. Brata Alberta w Izdebniku

- maj 2020

 

19 maja w ramach wsparcia szpitali oraz o¶rodków opieki społecznej w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 dotarli¶my z dostaw± do Domu Pomocy Społecznej im. ¶w. Brata Alberta w Izdebniku. 

więcej >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 dalej