Biuro Link
 
 
 
Producenci
Link
 
 

Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie dla środowiska wytwarzanie odpadów, w szczególności odpadów szkodliwych, podejmujemy wszystkie możliwe kroki, aby neutralizować oddziaływanie odpadów powstających w naszej firmie, przestrzegając tym samym normy ekologiczne obowiązujące w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Wszystkie odpady nadające się do recyklingu przekazujemy do dalszego przetworzenia, dotyczy to opakowań papierowych oraz foliowych. Innych zanieczyszczeń w tym zakresie działalność firmy nie powoduje.
W przypadku zanieczyszczeń gazowych produkowanych przez nasze środki transportu, wnosimy zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaty środowiskowe.

Pomagamy również naszym Klientom rozwiązywać problem odpadów drukarskich w postaci zużytych tonerów i cartridge'y. Przekazanie ich do recyklingu wiąże się z wystawieniem dla Klienta stosownego dokumentu mówiącego o należytym wypełnieniu obowiązku w zakresie recyklingu tego typu materiałów.

Czy Twoja Firma legalnie rozwiązuje problem odpadów drukarskich?

Eko-plus to specjalny program odbierania zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek kierowany do Klientów Biuro Plus.

Więcej informacji: Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych